PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Nisan’da Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı (“Vakıf”) tarafından, karnaval web sitesinde yer alan iletişim formunu doldurarak karnaval komitesi ile iletişim kurmak isteyenlere ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Vakıf’ın merkez adresi “Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18 İç Kapı No: 801 Seyhan Adana” dır. İlgili kişiler Aydınlatma Metni’ni okuduklarını kabul ve beyan ederler. www.nisandaadanada.com sitesine girilerek öneri, dilek ve şikayetlerini site üzerinde iletilen iletişim formunu doldurmak suretiyle Ad – Soyad, Telefon Numarası ve e-posta adresi ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz ile gereken sair kişisel veriler siteye kaydınızın gerçekleştirilmesi; soru, şikayet ve önerileriniz ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak ve çözüm süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir.


Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. İlgili kişiler, işbu Aydınlatma Metni ve iletişim formundaki kişisel verilerinin iletişimi sürdürmek suretiyle üye olunan site tarafından işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açıkça rıza göstermektedirler. Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır., İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru: İlgili kişiler; KVKK’nın 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVKK’nın 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Vakıf’a başvurmak suretiyle kullanabilir. KVKK’nın 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular “Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18 İç Kapı No: 801 Seyhan Adana" adresine iletilmelidir.